Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2015 fredag 17. juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2015 fredag 17. juli 2015 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460.

Orkla ASA

Oslo, 16. juli 2015

Ref.:

Orkla ASA

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no