Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2017 fredag 14. juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2017 fredag 14. juli 2017 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 6491460.

Orkla ASA
Oslo, 13. juli 2017

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no