Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2012, onsdag 31. oktober

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2012, onsdag 31. oktober 2012 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon:
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: 21 03 33 95. Pinkode: 29228#.

Orkla ASA,
Oslo, 30. oktober 2012

Referanse Orkla Investor Relations:
Anders Kalleberg
Tlf: 22 54 44 18