Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2013 onsdag 30. oktober

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2013 onsdag 30. oktober 2013 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460

Orkla ASA
Oslo, 29. oktober 2013

Kontakt:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: 99 04 24 98