Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2017 onsdag 25. oktober

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2017 onsdag 25. oktober 2017 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 6491460.


Orkla ASA
Oslo, 24. oktober 2017

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no