Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 4. kvartal 2012 torsdag 7 februar

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2012 torsdag 7. februar 2013 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon:
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: 21 03 33 95. Pinkode: 29228#.

Orkla ASA
Oslo, 6. februar 2013

Kontakt:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: 99 04 24 98