Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 4. kvartal 2017 torsdag 8. februar

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2017 torsdag 8. februar 2018 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 6491460.

Orkla ASA
Oslo, 7. februar 2018

Ref.:

Kommunikasjonssjef IR & Finansiell kommunikasjon
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no