Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 4. kvartal 2019 torsdag 6. februar

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2019 torsdag 6. februar 2020 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Orklahuset i Drammensveien 149 på Skøyen i Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 1661193.


De som ønsker å delta på presentasjonen bes registrere seg på forhånd ved å sende en mail til: info@orkla.no. Oppmøte kl. 07:45 i Orklahusets resepsjon for utdeling av adgangskort.

Orkla ASA
Oslo, 5. februar 2020

Ref.:

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no