PÅMINNELSE - Sapa (joint venture) Investor Call


Det henvises til børsmelding fra 5. februar 2015, hvor en investor call som skal holdes av Sapa JV ble annonsert.  

Denne vil holdes 18. mai 2015 15:00 - 16.00 CET.  

Konsernsjef Svein Tore Holsether vil gi en 30 minutters presentasjon etterfulgt av en 30 minutters Q&A sesjon.  

Vennligst benytt følgende link for å påmelding til investor call og for innringningsdetaljer:  


Vedlagt er også linken til webcast som skal brukes på arrangementsdagen:  

 
Sapa er verdens ledende leverandør av nedstrøms aluminiumløsninger og er et resultat av sammenslåingen av ekstruderingsvirksomhetene til Orkla og Hydro. Sapa er et globalt selskap med lokal markedsinnsikt innen extrusion, building systems og precision tubing. Sapa har 23.500 ansatte i mer enn 40 land, og har hovedkontor i Oslo.  

Orkla ASA
Oslo, 15. mai 2015     

Ref.:   

Orkla ASA     

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no   

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no     


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12