Peter Wivel fratræder som chefredaktør på Berlingske Tidende

16. mai: Følgende pressemelding er i dag gått ut fra Berlingske Tidende:

Peter Wivel har meddelt bestyrelsen for Det Berlingske Officin, at han ønsker at fratræde sin stilling som ansvarhavende chefredaktør og medlem
af Berlingske Tidendes direktion, senest når han til efteråret fylder 58. Bestyrelsen har med beklagelse taget beslutningen til efterretning.

Berlingske Tidende er ved at færdiggøre strategiplanen for de kommende fem år, og Peter Wivel har tilkendegivet, at han finder det rigtigst, at
en yngre chefredaktør end han får ansvaret for gennemførelsen af et så vidtrækkende projekt.

Peter Wivel tiltrådte stillingen i Berlingske Tidende i 1998 efter i en årrække at have fungeret som ansvarhavende chefredaktør for
Weekendavisen. Efter at have stået i spidsen for Berlingske Tidende i en periode med mange omskiftelser og udfordringer ønsker Peter Wivel nu at
koncentrere sig om at skrive, både som journalist og forfatter.

Peter Wivel vil fortsat stille sig til rådighed for Berlingske Tidende som skribent og har indvilget i at fortsætte uændret i sin nuværende
stilling, indtil hans efterfølger er udpeget.

Knud Sørensen
Bestyrelsesformand