Positivt for merkevarer

Orklas merkevareområde viste positiv resultatutvikling i 3. kvartal. Orkla Foods fortsetter resultatfremgangen, Orkla Brands opprettholder et høyt resultatnivå, og også Orkla Media bedrer resultatet. Kjemiområdet trekkes også denne gang ned av Denofa og finkjemi.

Orkla hadde i tredje kvartal en vekst i driftsresultat før goodwillavskrivninger på tre prosent sammenlignet med fjoråret, til 582 mill. kr. Omsetning etter tre kvartaler var på 23,5 milliarder kr, opp med 1,6 milliarder i forhold til samme periode i fjor.
 
- Orkla har så langt i år hatt en positiv utvikling for merkevareområdet. Innen kjemiområdet har kjernevirksomheten gode resultater, mens vi nå restrukturerer det øvrige, sier konsernsjef Finn Jebsen.
 
Det er i denne forbindelse varslet avsetninger og nedskrivninger innen kjemiområdet som fra 2006 skal forbedre det årlige resultatnivået med ca. 125 mill. kr. Kjemiområdet belaster andre kostnader i 3. kvartal med totalt 515 mill. kr.
 
Fortsatt oppgang i aksjemarkedene ga verdivekst også for Orklas investeringsportefølje. Hittil i år har avkastningen vært på 17,5 prosent, og markedsverdien på porteføljen har de tre første kvartalene økt med 2,1 mrd. kr.