Presentasjon av 1. Tertial 1997

http://reports.huginonline.com/hugin/801330.pdf