Presentasjon av 2. tertial 1997

http://reports.huginonline.com/hugin/801333.pdf