Presentasjon av Orklas overtagelse av aksjemajoriteten i Elkem

I forbindelse med at Orkla overtar aksjemajoriteten i Elkem, vil det bli avholdt en presentasjon i dag kl 09.00 i Orklas lokaler på Skøyen. Både presentasjonen og påfølgende spørsmål/svar sesjon holdes på norsk og overføres direkte til Orklas internettsider www.orkla.no.

PowerPoint-presentasjonen vil også bli gjort tilgjengelig på www.orkla.no kl 09.00.
 
Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse på engelsk kl 15.00. For mer informasjon, se www.orkla.no.
 
English version may be found at www.newsweb.no and www.orkla.com