Presentasjon av Orklas resultater fra 2. kvartal

Orkla rapporterer resultatene fra 2. kvartal torsdag 9. august 2001. Resultatene blir sendt til Oslo Børs kl. 08.00. Resultatene blir deretter presentert for investorer og analytikere på følgende måter: Som elektronisk materiale, direkte overføring av resultatpresentasjonen og en telefonkonferanse kl. 15.00.

1) Materiale
Børsmelding, PowerPoint-presentasjon, regneark og kommentarer vil bli tilgjengelige på Orklas internettsider www.orkla.no og www.orkla.com kort etter 08.00.

2) Direkte overføring av resultatpresentasjonen på Internett (streaming)
Resultatpresentasjonen skjer i Oslo i Arthur Andersens lokaler kl 09.00. Denne vil bli holdt på engelsk og overført direkte på Orklas internettsider. Den påfølgende spørsmål- og svarrunden vil bli holdt på norsk, men investorer og analytikere kan stille spørsmål til Orklas ledelse gjennom telefonkonferansen (se under).

3) Telefonkonferanse
Telefonkonferansen starter kl 15.00 norsk tid. Et svært kort sammendrag av presentasjonen vil bli gitt før deltagerne slipper til med sine spørsmål. Investorer og analytikere som ønsker å delta, bør ringe 800 80 119 og spørre etter Orklas presentasjon. (Hvis telefonen det ringes fra er sperret mot 800-nummer, kan man ringe 23 000 400.) Et opptak av telefonkonferansen vil være tilgjengelig i 14 dager på telefon nummer 22 33 11 13, bruker id 1117 og konferanse id 117. Opptaket vil også bli tilgjengelig på nettstedene www.orkla.no og www.orkla.com.