Presentasjon av Orklas resultater fra fjerde kvartal

Orkla rapporterer sine resultater fra fjerde kvartal torsdag 14. februar 2002. Det blir direkte overføring av presentasjonen og telefonkonferanse.

Resultatene blir sendt til Oslo Børs kl 8.00, og vil deretter bli presentert for investorer og analytikere på følgende måte:

1) Materiale
Børsmelding, PowerPoint-presentasjon, regneark og kommentarer vil bli tilgjengelig på Orklas nettsider www.orkla.no rett etter kl 8.00.

2) Direkte overføring av presentasjonen i Arthur Andersens lokaler
Både presentasjonen, som finner sted i Oslo kl 9.00, og den påfølgende spørsmål- og svarrunden blir holdt på engelsk og overføres direkte til Orklas nettsider.

3) Telefonkonferanse
Telefonkonferansen starter kl 15.00. Det vil bli gitt et referat (10-15 minutter) av presentasjonen før spørsmål- og svarrunden. Adm. dir. Roar Engeland vil lede konferansen.

Investorer og analytikere som ønsker å delta, kan ringe 800 80 119 og spørre etter Orkla-presentasjonen. Dersom telefonen er stengt for 800-nummer, kan du ringe 23 000 400. Oppgi navnet ditt og hvilket selskap du arbeider for. Trykk * og 1 for å delta med spørsmål. Trykk * og 0 for å kontakte telefonoperatøren.