Presentasjon av Orklas resultater fra tredje kvartal

Direkte overføring av presentasjonen og telefonkonferanse: Orkla rapporterer sine resultater fra tredje kvartal torsdag 1. november 2001.

Resultatene blir sendt til Oslo Børs kl 8.00, og vil deretter bli presentert for investorer og analytikere på følgende måte:

1) Materiale
Børsmelding, PowerPoint-presentasjon, regneark og kommentarer vil bli tilgjengelig på Orklas nettsider www.orkla.no rett etter kl 8.00.

2) Direkte overføring av presentasjonen
Både presentasjonen, som finner sted i Oslo kl 9.00, og den påfølgende spørsmål- og svarrunden blir holdt på engelsk og overføres direkte til Orklas nettsider.

3) Telefonkonferanse på engelsk
Telefonkonferansen starter kl 15.00. Det vil bli gitt et referat (10-15 minutter) av presentasjonen før spørsmål- og svarrunden.

Investorer og analytikere som ønsker å delta, kan ringe 800 80 119 og spørre etter Orkla-presentasjonen. Dersom telefonen er stengt for 800-nummer, kan du ringe 23 000 400. Oppgi navnet ditt og hvilket selskap du arbeider for. Trykk * og 1 for å delta med spørsmål.