Presentasjon av resultater for 2. kvartal 2010 holdes på Orklas hovedkontor

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2010, onsdag 21. juli 2010 kl. 07.00.

 

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 på Orklas hovedkontor i Karenslyst allé 6 på Skøyen i Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A simultanoversettes til engelsk. Hele presentasjonen og Q&A kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 23. juni 2010

 

Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke

Tel: +47 2254 4455
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12