Presentasjon av resultater for 2. kvartal 2011 holdes på Orklas hovedkontor

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2011, onsdag 20. juli 2011 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

 

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Orklas lokaler, Karenslyst Allé 6, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges via telefonkonferanse på tlf: +47 2415 9757.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 4. juli 2011

 

Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 930 56 093

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12