Pressekonferanse hos Orkla

Det inviteres til pressekonferanse

I dag, onsdag, klokken 1300.

Adresse: Orklas hovedkontor,
Karenslyst allé 6,
Skøyen i Oslo

Tema blir de aktuelle diskusjonene omkring konsernet.

På grunn av interessen omkring temaet har vi valgt denne formen, som gir samtlige medier som ønsker det samme tilgang til informasjonen samtidig. Frem til da kommer vi ikke til å gi ut noen flere opplysninger, og ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere spørsmål fra enkeltmedier omkring temaet eller deltakelsen før under selve pressekonferansen.


Med hilsen
Ole Kristian Lunde,
Informasjonssjef Orkla ASA