Pressemelding fra Edda Media

Etter at Mecoms kjøp av Orkla Media AS er endelig fullført, har Orkla Medias norske dagspressedivisjon tatt i bruk det nye selskapsnavnet Edda Media AS og lansert selskapets nye logo.

Med sitt navn og sin logo ønsker Edda Media AS å signalisere at det skal være et moderne og offensivt medieselskap som tar pulsen på og forstår dagens utfordringer.
 
Administrerende direktør i Edda Media, Kjell Johnsen, sier at selskapet har fått et godt norsk navn som er relevant for et medieselskap som eier aviser med lang historie og lokal forankring og som i dag viderefører historiefortelling og fortellerkunsten.
 
- Edda var i sin tid et moderne verk som formidlet historie på en ny måte og i et nytt redigert format. Vi ønsker at våre virksomheter skal gjøre det samme i dag. Vår tid krever at vi som medieselskap makter å kommunisere effektivt med dagens mediebrukere - i de formater de foretrekker og forstår, sier Johnsen.
 
Edda Media skal ta vare på og videreføre den kulturen og tradisjonen som over tid har utviklet seg i Orkla Medias norske miljø og aviser.
 
Samtidig som Edda Media etableres som selskap, vil Orkla Trykk AS skifte navn til Edda Trykk AS. Også andre selskaper og enheter som har Orkla i navnet vil foreta tilsvarende endringer av navnet.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Adm. direktør Kjell Johnsen - tlf: 90 13 13 01
Direktør Stig Finslo - tlf: 97 17 17 23