Pressemelding fra Pripps Ringnes AB og The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company og Pripps Ringnes AB har nå undertegnet en endelig avtale om avslutning av samarbeidet. I all vesentlighet er avtalen basert på intensjonsavtalen som ble undertegnet i juni 1996. Det er imidlertid visse justeringer av overgangsperiodene.

Som tidligere annonsert vil Coca-Cola Drycker Sverige AB (CCDS) ta ansvaret for salg og distribusjon av Coca-Cola produkter i Sverige fra 1. april 1997. Pripps vil fortsette med produksjon av Coca-Cola produkter t.o.m. 31. desember 1997.

I Norge vil samarbeidet knyttet til salg og distribusjon fortsette til 1. oktober 1997. Fra det tidspunktet vil Coca-Cola Beverages Norway AS (CCBN) være ansvarlig for salg og distribusjon. Ringens vil være ansvarlig for produksjon frem til 1. september 1998, med mulighet for CCBN til å forlenge perioden frem til 31. desember 1998.

Avtalens økonomiske betingelser er i all vesentlighet de samme som i intensjonsavtalen, med unntak av effektene av de endrede produksjonsperiodene.

I overgangsperioden vil de to partene fortsette det nære samarbeidet, for å sikre en optimal service til kunder og forbrukere.