Proforma 2006 tall - Sapa Group

Vi viser til Orklas børsmelding av 8. juni 2007 hvor Orkla og Alcoa signerte en avtale hvor partene slår sammen sine virksomheter innen aluminiumsprofiler til et globalt ledende selskap.

Vedlagt følger proforma 2006 tall for Sapa Group inkludert de sammenslåtte enhetene fra Alcoa og Sapa Profiles.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, Direktør Investor Relations, Orkla ASA, tlf.+4722544411