Prospekt på Chips er offentliggjort

28.12.2004: Som tidligere meldt vil Orkla gi bud på samtlige utestående aksjer i det finske børsnoterte selskapet Chips Abp. Prospektet er i dag meldt til Helsingfors Børs, og både prospekt og informasjonsbrosjyre kan leses på Orklas hjemmesider på Internet på www.orkla.no.