Rammebetingelser forverres: Idun Industri legger ned gjærproduksjonen i Oslo

11.02.04: Styret i Idun Industri har besluttet å flytte gjærproduksjonen til Jästbolaget i Stockholm i løpet av første halvår 2005. Flyttingen innebærer 26 færre årsverk ved fabrikken i Oslo.

Regjeringen har tidligere bestemt at tollen på gjær inn i Norge skal fjernes. I tillegg er Idun Industri nå pålagt miljøkrav som innebærer en betydelig økning i årlige driftskostnader. På bakgrunn av dette har styret i Idun Industri A.S vurdert at det er industrielt riktig å flytte gjærproduksjonen til Stockholm. Søsterselskapet Jästbolaget har kapasitet til å overta produksjonen for det norske markedet, samtidig som behovet for investeringer er mindre i Sverige.
 
- Flyttingen vil styrke vår konkurransekraft og bidra til å sikre de om lag 150 årsverkene vi fortsatt vil ha i Norge, sier adm. direktør Arne Løken i Idun Industri.
 
Ansatte
Det vil skje en gradvis nedtrapping av produksjonen hos Idun Industri frem til avviklingen i første halvår 2005. Totalt vil virksomheten bli redusert med 26 årsverk.
 
- Vi vil legge forholdene til rette slik at færrest mulig sies opp. Ansatte som ønsker å være med og sikre produksjonen i nedtrappingsperioden vil få tilbud om spesielle lønnsordninger. Vi vil samtale med den enkelte og bistå så godt vi kan f.eks. med å skaffe ny jobb, sier Arne Løken. Han beklager den usikkerheten de ansatte på fabrikken har opplevd de siste årene.
 
Kunder
Idun Industri vil håndtere flyttingen av gjærproduksjonen uten at kunder og forbrukere blir skadelidende. Idun gjær vil bestå og selges slik som tidligere.
 
- Gjær produsert ved Jästbolaget vil ha den samme høye kvaliteten som Iduns egen gjær. Dette er allerede testet hos en del kunder. Vi vil bruke ytterligere tid sammen med kundene for å kvalitetssikre overgangen til bruk av gjær fra Jästbolaget. Kundene vil fortsatt forholde seg til Idun Industris salgsapparat, og gjæren vil bli distribuert fra samme steder som tidligere. Vår spisskompetanse på gjær vil bli opprettholdt, sier Arne Løken.
 
Idun Industri
Idun Industri A.S er Norges ledende leverandør av bakeingredienser til bakerier og øvrig næringsmiddelindustri, og har totalt 175 årsverk. Årsomsetningen er på NOK 475 millioner. Selskapet inngår i likhet med Jästbolaget i Orkla Food Ingredients.