Refinansiering av lån

Orkla har nå avsluttet en prosess der det er inngått flere langsiktige, bilaterale låneavtaler med Orklas hovedrelasjonsbanker. Arbeidet ble påbegynt våren 1998. Det har dels vært knyttet til refinansiering av eksisterende syndikerte lånefasiliteter som utløper i årene 2000 til 2002, og dels en sikring av konsernets lånereserver og tilfredsstillende løpetider på den rentebærende gjeld. Det er pr. dato samlet sett inngått nye bilaterale låneavtaler tilsvarende ca. NOK 11 mrd. kroner med en gjennomsnittlig løpetid på 6,7 år. 2 av konsernets 3 utestående syndikerte lånefasiliteter er samtidig blitt kansellert.