Rekordhøy produksjon - historisk lave utslipp

Borregaard Fabrikker i Sarpsborg hadde i 2000 rekordhøy produksjon i flere fabrikker. Til tross for dette var utslippene til vann og luft historisk lave for flere typer utslipp.

Borregaard Fabrikker i Sarpsborg hadde i 2000 rekordhøy produksjon i flere fabrikker. Til tross for dette var utslippene til vann og luft historisk lave for flere typer utslipp.

Det er særlig cellulosefabrikkene, vanillinproduksjonen og ligninfabrikkene som kan vise til høy produksjon siste året. Cellulosefabrikkene hadde en produksjon i tonn som er blant de høyeste som er oppnådd i denne fabrikken. Tar man imidlertid hensyn til at foredlingsgraden i 2000 var den høyeste noen sinne, er 2000-tallene for produksjonen blant de beste noen gang. Borregaards to vanillinfabrikker gikk for fullt gjennom hele fjoråret og ved stadige forbedringer satte begge fabrikkene nye produksjonsrekorder. Ligninproduksjonen var også svært høy - og målt i tonnasje det høyeste hittil.

I tillegg har finkjemifabrikkene en større og mer verdifull produktsammensetning enn tidligere. Samlet sett ble derfor år 2000 er godt år produksjonsmessig for Borregaard Fabrikker.

Selv om produksjonen økt, viser utslippsrapportene generelt lavere utslipp enn tidligere. Utslippene av organisk materiale til Glomma (KOF) var det laveste noen gang - og 7 % lavere enn i 1999. Tilsvarende var utslippet av klororganiske forbindelser (AOX) blant de laveste som er målt.

Svoveldioksid (SO2)-utslippene var også historisk lave fra Borregaard i 2000. Etter at renseanlegget på svovelsyrefabrikken ble installert i 1997 gikk utslippene betydelig ned. I fjor var det i tillegg god tilgang på tilfeldig kraft til bruk i stedet for olje i fyrhuset. Dette førte til lavere utslipp av SO2 slik at SO2-utslippene er de klart laveste noen gang. Som følge av relativt sett lav oljebrenning, gikk også utslippene av klimagassen CO2-ned.

Utfordringer
Selv om vi kan vise til flere forbedringer på miljøområdet, slår vi oss ikke til ro med det, sier fabrikkdirektør Gisle L Johansen. For enkelte typer utslipp kan vi fortsatt bli bedre, selv om vi holder oss innenfor konsesjonsgrensene. Vi har hatt utfordring når det gjelder lukt og støy. Støyplagene er nå vesentlig redusert gjennom ny intern vei og pågående forbedringer i fyrhuset. Vi arbeider også videre med ulike luktproblemer og håper å finne løsninger på noe av dette, sier Johansen.