Renteregulering - ORK 79

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 0502917.
Se dokumentasjon vedlagt.
 
Oslo, 21. oktober 2009
 
Referanse:
Arvid Østbø, VP Head of Group Funding
Tel: +47 917 76830