Renteregulering på obligasjonslån

 

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001050291.7

Se dokumentasjon vedlagt.

 

Orkla ASA,

Oslo, 21. januar 2011

 

Referanse:

Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47917 76830

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12