Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 043 918.5 og ISIN NO 001 043 919.3

Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,

Oslo, 2. desember 2010

Referanse:

Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 917 76830

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12