Renteregulering på obligasjonslån

 

 

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036 491.2
Se dokumentasjon vedlagt.

 

Orkla ASA,
Oslo, 25. oktober 2010

 

Referanse:
Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 917 76830

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12