Renteregulering på obligasjonslån

 

 

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036 491.2

Se dokumentasjon vedlagt.

 

Orkla ASA,

Oslo, 23. april 2010

 

Referanse:

Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 917 76830

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12