Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 502 917

Se dokumentasjon vedlagt.

 

Orkla ASA,

Oslo, 21. januar 2010

 

Referanse:

Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 
917 76830


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12