Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 043 918 5 og ISIN NO 001 043 919 3
Se dokumentasjon vedlagt.
 
Oslo, 4. desember 2009
 
Referanse:
Arvid Østbø, VP Head of Group Funding
Tel: +47 917 76830