Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036491.2.
Se dokumentasjon vedlagt.
 
Oslo, 23. oktober 2009
 
Referanse:
Arvid Østbø, VP Head of Group Funding
Tel: +47 917 76830