Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 050291.7
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 19. juli 2012

Referanse:
Arvid Østbø, Finanssjef 
Tel: +47 917 76830

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12