Renteregulering på obligasjonslån

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}
 

 

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001036491.2.
Se dokumentasjon vedlagt.

 

Orkla ASA,

Oslo, 25 april 2012

 

Ref:

Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47917 76830

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12