Renteregulering på obligasjonslån

 

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001050291.7.
Se dokumentasjon vedlagt.

 

Orkla ASA,

Oslo, 19 april 2012

 

Referanse:

Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47917 76830

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12