Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 050291.7.
Se dokumentasjon vedlagt.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 21. oktober 2011
 
Referanse:

Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 917 76830
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12