Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036491.2
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 25. oktober 2012

Referanse:
Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 91 77 68 30

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12