Resultat 1. kvartal 2003

Nøkkeltall Q1-03 (fjorårets tall i parentes):
Inntekter 9.870 (10.278)
EBITA før andre inntekter og kostnader 433 (582)
Tilknyttede selskaper 571 (87)
Porteføljegevinster -640 (138)
Resultat før skatt -9 (425)
Kontantstrøm fra drift 623 (723)

Svakt resultat i Carlsberg Breweries i lavsesong
Andre virksomhetsområder på linje med fjoråret
NOK 513 millioner gevinst ved salg andel i Enskilda Securities
Avkastning på porteføljen -6.3 % vs. OSEBX -9.7 %
Nedskrivning av porteføljen med NOK 668 millioner (reversert per 30. april)