Resultat Baltic Beverages HoldingOrkla

Baltic Beverages Holding (BBH) eies med 50% hver av Orkla og Hartwall. Hartwall opplyser i dag i sitt regnskap pr. 31.8.97 at deres 50% eierandel i BBH gav et driftsresultat på FIM 219 mill. mot FIM 76 mill. for samme periode i fjor. Orkla regnskapsfører sin 50% andel av BBH i NOK med tilnærmet samme beløp under virksomhetsområdet Orkla Drikkevarer. Orklas resultat pr. 31.8.97 offentliggjøres 2.10.97.

Ref.: Astrid Løken Øyehaug, Investor Relations tlf: 2254 4000/2254 4425

Dato: 30. september 1997

Orkla Hugin