Resultatvekst for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 9 % i andre kvartal og endte på 1.119 mill. kroner. Orklas driftsinntekter økte i andre kvartal med 3 %, til 10.017 mill. kroner.

Merkevarevirksomheten hadde en omsetningsvekst på 2 %.  Den organiske omsetningsveksten var i perioden 0,5 %, justert for tap av en distribusjonsavtale innen Orkla Confectionery & Snacks. Det var fortsatt god vekst i Finland og Sentral-Europa. Orkla Food Ingredients hadde fin fremgang i kvartalet, som følge av økt salg av iskremingredienser.

Salgsutviklingen i Norge var svakere enn i fjor, blant annet som følge av økningen i sjokolade- og sukkeravgiften på 83 %. Flere av Orklas kategorier har opplevd lavere kampanjetrykk og økte priser mot forbrukerne, noe som har påvirket volumutviklingen negativt.

- Vår prioritet er å snu utviklingen i Norge, samt fortsette arbeidet med å vri porteføljen mot kategorier, salgskanaler og geografier med høyere vekst. Vi effektiviserer stadig vår vareforsyning, og i kvartalet besluttet vi å nedlegge to fabrikker i Sverige og Finland. Vi skal gjøre kontinuerlige forbedringer i produksjon og innkjøp. Med virkning fra 1. oktober foretar Orkla endringer i konsernledelsen. Hensikten er å styrke konsernets strategiske prioriteringer og utnytte lederteamet best mulig, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. 

Resultat fra tilknyttede selskaper var 105 mill. kroner i 2. kvartal, som i hovedsak kan henføres til Jotun. Jotun hadde salgsfremgang utover i året, men fortsatt er det krevende markedssituasjon innen Marine Coatings. Hydro Power oppnådde et driftsresultat på 97 mill. kroner i 2. kvartal, som er en fremgang på 23 % fra samme periode i 2017. Økningen skyldtes i hovedsak høyere kraftpriser, mens produksjonsvolumet ble lavere. 

Orklas resultat før skatt økte med 13 % og endte på 1091 mill. kroner i 2. kvartal. Resultat pr. aksje for videreført virksomhet økte med 9 %, til 0,82 kroner.   

 

Orkla ASA
Oslo, 13. juli 2018

 

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618


Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på 
www.orkla.no.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12