Roar Engeland overtar Orklas Investeringsområde

20.02.2006: Konserndirektør Roar Engeland vil overta ledelsen av Orklas investeringsområde, samt fortsatt ha ansvaret for Konsernutvikling.

Lederne av porteføljeinvesteringene, Orkla Finans, Orkla Eiendom og Konsernutvikling vil dermed rapportere til Engeland.
 
Stilling som Investeringsdirektør for porteføljeinvesteringene er p.t. ubesatt, men rekruttering er igangsatt.
 
Roar Engeland (46) er magister i filosofi, har en MBA fra INSEAD og har gått Hærens Krigsskole. Han har ledet Konsernutvikling siden 1996, og vært medlem av Orklas hovedledelse siden 2001. Engeland er tidligere konsulent i McKinsey, og hadde før det en militær karriere.