Salg av egenbeholdning i obligasjon ORK03

Orkla ASA har solgt NOK 200 millioner av sin egenbeholdning i 6,54% Orkla 03/13, ISIN NO 10177538 (ORK 03). Etter denne transaksjonen er utestående volum i markedet NOK 1100 mill. mens Orklas egenbeholdning er NOK 400 mill.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 28. mai 2009
 
Kontakter:
Rune Helland, direktør Investor Relations, tel: 22 2254 4411
Geir Solli, Finansdirektør, tel: +47 2254 4461