Salg av egenbeholdning i obligasjon ORK03

Orkla ASA har den 17. september 2009 solgt sin egenbeholdning på NOK 200 millioner i obligasjon 6,54% Orkla 03/13, ISIN NO 10177538 (ORK 03). Etter denne transaksjonen er utestående volum i markedet  NOK 1500 mill og Orkla har ingen gjenværende egenbeholdning i denne obligasjonen.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 18. september 2009
 
Kontakt:
Geir Solli, Finansdirektør, tel: +47 2254 4461
Siv Merethe S. Brekke, Investor Relations, tel: +47 2254 4455