Salg av eiendom

Orkla har inngått en intensjonsavtale om å selge sine andeler i eiendomsprosjekter på Fornebu til Scandinavian Property Development.

Dersom partene blir enige forventes endelig avtale å bli signert i første kvartal 2007.
 
Bokført verdi for disse andelene er NOK 77 mill. Gevinsten forventes å bli minimum NOK 200 mill.
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +4722544411
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør, Tel: +47 22 54 44 31