Salg av eiendomsprosjekter på Fornebu

Orkla har solgt sine andeler i eiendomsprosjekter på Fornebu til Scandinavian Property Development med en bokført gevinst på ca. NOK 280 mill.

Orkla har videre besluttet å investere NOK 146 mill. i Scandinavian Property Development.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations - Tel: +47 22 54 44 11
Ole Kristian Lunde, kommunikasjonsdirektør - Tel: +47 22 54 44 31