Salg av eierandel i Enskilda Securities

04.04.2003: Orkla selger sin 22,5% eierandel i meglerhuset Enskilda Securities til SEB for NOK 689 millioner. For Orkla medfører salget en gevinst på vel NOK 500 millioner, som vil bli resultatført i 1. kvartal 2003 under "Resultat fra tilknyttede selskaper"

SEB sikrer seg 100% eierskap i Enskilda Securities
 
SEB har blitt enig med Orkla om å kjøpe Orklas 22,5% eierandel i meglerhuset Enskilda Securities. Med dette oppnår SEB 100% eierskap i Enskilda Securities. Orkla mottar SEK 807 millioner (NOK 689 millioner) for sin 22,5% eierandel.
 
Orkla mottok aksjene i Enskilda Securities som betaling da SEB kjøpte det norske meglerhuset Orkla Finans (Fondsmegling) i 2000. SEB har utøvd en opsjon som gir banken rett til å kjøpe aksjene tilbake.
 
Navnet på Enskildas norske virksomhet vil innen seks måneder bli endret til Enskilda Securities.
 
Annika Bolin, vice VD i SEB og leder av styret i Enskilda Securities, sier: "Det opprinnelige formålet med avtalen med Orkla, nemlig å etablere en sterk tilstedeværelse i Norge, er oppnådd, og vi vil fortsette å videreutvikle vår norske virksomhet. Denne avtalen symboliserer SEBs pågående satsning på sin investeringsbankvirksomhet.
 
Orklas konsernsjef Finn Jebsen sier: "Orklas engasjement i Enskilda Securities var finansielt. Orkla vil nå konsentrere seg om den videre utvikling av det heleide selskapet Orkla Finans, som fokuserer på rådgivning og produkter innen kapitalforvaltning, forsikringsmegling og pensjonsplanlegging."