Salg av Orklas kraftverk i Bremanger gjennomført

 

 Vi viser til børsmelding av 5. oktober 2009 vedrørende Orkla-eide Elkems salg av vannkraftvirksomhetene i Salten og Bremanger.

Gjennomføring av salget av Elkem Energi Bremanger AS har avventet offentlig konsesjon, som nå foreligger. Transaksjonen er i dag den 21. desember 2010 gjennomført.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 21. desember 2010

  

Kontakt Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12